Täppgatan 16,  Södertälje

Södertälje kognitiv psykoterapimottagning

Vad är kognitiv terapi
Kontakta oss070-776 76 34

VAD ÄR KOGNITIV PSYKOTERAPI OCH VAD KAN ERBJUDAS……

KOGNITIV PSYKOTERAPI

Kognitiv psykoterapi är en vetenskapligt väl beprövad psykoterapiform som är bra för många typer av problem.

Som tex oro, fobier, nedstämdhet, depression, sömn och stressproblematik som tex utmattning samt vid olika typer av kriser och trauman i livet. Problemen kan vara arbetsrelaterade eller mer av personlig karaktär.

Hur går det till..?

I början av behandlingen görs en gemensam kartläggning för att utröna vilka problem som behöver bearbetas och vilka mål som önskas uppnås. På detta sätt blir behandlingen individuellt anpassad. Utgångspunkten är aktuella problem, men vid behov görs även kartläggning och återblickar gällande den personliga livshistorien.

Vanligtvis sker behandlingen regelbundet, tätare i början för att sedan glesas ur. Mellan gångerna görs hemuppgifter för att hålla förändringsprocessen igång.

Syftet är att må bättre genom insikt och förståelse men också genom att få verktyg till att hantera sin livssituation.

Behandlingen kan i samråd både ha inslag av mindfulness och bildterapi

Kognitiv terapi

Vad är mindfulness..?

Mindfulness handlar kortfattat om att vara medvetet närvarande i nuet. Du lär dig avspänning och tekniker för att minska stress och öka välbefinnande.

Forskning visar att meditationsträning kan:

 • öka välbefinnande och lugn
 • förbättra sömnen
 • minska halten av stresshormoner
 • minska återfallsrisken vid depression
 • ge ökad livskvalitet vid kronisk smärta
  Kontakt

  Hitta hit

  Mottagningen ligger på Täppgatan 16, Södertälje.

  Vad är KOGNITIV PSYKOTERAPI ?

  Mer om mig